પરિવારમાં દીકરો ના હોવાથી ચાર દીકરીઓએ પોતાના ડોક્ટર પિતાની અર્થીને કાંધ આપીને તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરીને ભાઈની ખોટ પુરી કરી.

પરિવારમાં દીકરો ના હોવાથી ચાર દીકરીઓએ પોતાના ડોક્ટર પિતાની અર્થીને કાંધ આપીને તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરીને ભાઈની ખોટ પુરી કરી.

આ બાળકીનો ભાઈ ન હતો એટલે તેને પ્રશ્ન ઉભો થયો કે તેનો અર્થ કાંધની કોણે તો કહ્યું કે અમારા પિતાનો અર્થ કાંધ આપીને પોતે જ બધા જ બંધ તોડીને પોતાના પિતાને કાંધ આપીને બધા જ કોઈને પોતાની પૂરી પણ જોઈને કહે છે. પિતાના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા હતા. આ સમાજનો પણ સામાજિક ઘટનાક્રમ થયો હતો, ઘટનાનો વીડિયો જોયો હતો.

આ દીકરીઓને કોઈ ભાઈ ન હતો એટલે તે માટે તેમને પ્રશ્ન ઉભો થયો કે તેમની અર્થીને કાંધ કોણ આપશે તો દીકરીઓએ કહ્યું કે અમે અમારા પિતાની અર્થીને કાંધ આપીશું ત્યારબાદ દીકરીઓએ બધા જ બંધનો તોડીને પોતાના પિતાની અર્થીને કાંધ આપીને દીકરા તરીકેની બધી જ ફરજો પૂરી કરીને ભીની આંખે પોતાના પિતાના અંતિમસંસ્કાર કર્યા હતા.

આ ઘટનાનો વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબજ વાઇરલ થયો હતો, આ ઘટનાનો વિડિઓ જોઈને બધા જ લોકો તેમનો દિલથી આભાર માની રહ્યા હતા, ચારેય દીકરીઓએ રડતા રડતા પોતાના પિતાને અંતિમ વિદાય આપી તો તે દ્રશ્યો જોઈને બધા જ લોકો ભાવુક થઇ ગયા હતા

pinal

Leave a Reply

Your email address will not be published.