આ યુવકે માં મોગલ ની માનતા રાખ્યા પછી મણિધર બાપુ એ એવું કહ્યું કે તારે આ કામ કરવાથી થશે,,,,

આ યુવકે માં મોગલ ની માનતા રાખ્યા પછી મણિધર બાપુ એ એવું કહ્યું કે તારે આ કામ કરવાથી થશે,,,,

માતાજી મોગલના આવા ભક્તો માટે મણિધર બાપુએ એક સરળ ઉપાય આપ્યો છે. મણિધર બાપુએ ભક્તોને સાચો માર્ગ બતાવ્યો છે. તેમણે ભક્તોને માતા મોગલને પ્રસન્ન કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. અને ઘરમાં માતાજી મોગલની પૂજા કેવી રીતે કરવી તે જણાવવામાં આવ્યું છે.

મણિધર બાપુના જણાવ્યા મુજબ જો ભક્તો સાચા મનથી માતાજીના નામનો જાપ કરે તો માતા તેમના જીવનની તમામ મુશ્કેલીઓ દૂર કરે છે. માતાની કૃપા હંમેશા ભક્તો પર રહે છે એટલે કે માતાએ ઘણા ભક્તોને કાગળો આપ્યા છે. બાપુએ મોગલ માતાને પ્રસન્ન કરવાની સરળ રીત જણાવી છે.

મણિધર બાપુએ કહ્યું કે જો તમે માતાજી મોગલને પ્રસન્ન કરવા માંગતા હોવ તો ઘરમાં તેમના ચિત્રની પાસે ધૂપ-દીવો પ્રગટાવો અને તેમની સાથે તમારા કુળની દેવીની પૂજા કરો.

મણિધર બાપુએ કહ્યું કે જે કરવાથી મા મોગલ તમારા પર ખૂબ પ્રસન્ન થશે, આ કરવાથી મા મોગલ તમારા બધા કામ પૂર્ણ કરશે.

માતાજી મોગલને દુ:ખની દેવી કહેવામાં આવે છે. જે લોકો માતાજી મોગલને માને છે તેમનું કામ માતાજી મોગલ તરત જ કરે છે. જે માતાજી મોગલમાં સાચી શ્રદ્ધા અને આસ્થા ધરાવે છે તે તરત જ કાર્ય કરે છે.

એવા પણ ઘણા ભક્તો છે જેઓ માતાજીના મોગલ ધામના દર્શન કરી શકતા નથી. પરંતુ માતાની પૂજા કરવાની જરૂર છે.

ગુગલમાં મુગલ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. એટલા માટે પૂજા કર્યા પછી ગુગલને ગુસ્સો કરવો જોઈએ. પૂજા સિવાય ઉપવાસ કે ઉપવાસ કરવાની જરૂર નથી. માતાજીને પ્રસન્ન કરવા માટે વસ્ત્રોનું દાન કરવું જોઈએ. તેથી માતા મોગલ ખુશ છે.

આ સિવાય મંગળવારે ગરીબ બાળકોને ઘરે બોલાવીને પ્રેમથી સ્નાન કરાવવાથી માતાના આશીર્વાદ મળે છે. ઘરમાં સુખ-શાંતિ વધે, માતા મોગલને સાચા દિલથી યાદ કરીને તમારી પાસે આવે.

pinal

Leave a Reply

Your email address will not be published.