શું તમને ખબર છે જે માનતાના રૂપિયા લેવા જ પડે તે રૂપિયાનું મણિધર બાપુ શું કરે છે, નથી જાણતા ને તો અહીં ક્લિક કરી ને વાંચો આ લેખ….

શું તમને ખબર છે જે માનતાના રૂપિયા લેવા જ પડે તે રૂપિયાનું મણિધર બાપુ શું કરે છે, નથી જાણતા ને તો અહીં ક્લિક કરી ને વાંચો આ લેખ….

આમ, મોગલ ધામમાં ભક્તો પાસેથી એક પણ રૂપિયો લેવામાં આવતો નથી. પરંતુ ઘણા લોકો એવા હોય છે જેમને વિશ્વાસ ન હોવાને કારણે વારંવાર તેમના પૈસા સ્વીકારવા પડે છે. મણિધર બાપુ એવા ભક્તોના પૈસાનો ઉપયોગ કરે છે જેઓ ખાસ કાર્યો માટે મુગલ ધામમાં આવે છે.

તેમાંથી ઘણા લોકો એવા છે જેઓ પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે મુગલ ધામમાં પૈસા રાખવાનું માને છે. મંતા પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ રૂપિયા આપવા મંદિરે જાય છે.

મણિધર બાપુને મળનારા લોકો તેમની પાસેથી પૈસા લેતા નથી પરંતુ ઘણી વખત લોકો મંદિરમાં પૈસા છોડી દે છે. આ રીતે મંદિરમાં આવતા ધનનો ઉપયોગ વિશેષ રીતે કરવામાં આવે છે.

માતા મોગલ ના પરચા અનેક લોકોને મળી ચૂક્યા છે. તેમાંથી એક યુવકનો 4 તોલાનો સોનાનો ચેન ખોવાઈ ગયો હતો. આયુ કે માનતા રાખી કે તે ગભરાવ ધામ દર્શન કરવા આવશે અને 21000 રૂપિયા ચડાવશે. માતા મોગલ એ તેની માનતા તુરંત જ સ્વીકારી અને તેને તેનો ચેન મળી ગયો.

તે તુરંત જ માનતા પૂરી કરવા માટે મોગલ ધામ આવી પહોંચ્યો. તે સમયે અહીં મણીધર બાપુ પણ બિરાજમાન હતા. તેમણે મણીધર બાપુના આશીર્વાદ લીધા અને મણીધર બાપુએ તેને પૂછ્યું કે માનતા શું હતી. યુવકે જણાવ્યું કે તેનો ચાર તોલાનો સોનાનો ચેન ખોવાઈ ગયો હતો.

ત્યારે તેણે માનતા લીધી હતી કે તે મંદિરમાં 21000 રૂપિયા અર્પણ કરશે. મણીધર બાપુએ 21000 રૂપિયા હાથમાં લીધા અને પછી યુવકને કહ્યું કે એમાંથી 10,000 તેની બહેનને અને બીજા 10,000 દીકરીને આપી દેવામાં આવે. માતાએ તેની માનતા હજાર ગણી સ્વીકારી લીધી છે.

pinal

Leave a Reply

Your email address will not be published.