મોગલ માં ને માનતા હોવ તો 1 મિનીટનો સમય કાઢી વાંચીલો આ લેખ, જીંદગી માં થી તમારા બધા જ દુઃખ ને કરો દૂર…

મોગલ માં ને માનતા હોવ તો 1 મિનીટનો સમય કાઢી વાંચીલો આ લેખ, જીંદગી માં થી તમારા બધા જ દુઃખ ને કરો દૂર…

મોગલમાં મોગલ નામ લેવાથી લોકોના તમામ દુઃખ દૂર થશે. લોકો મન મોગલમાં એટલો દ્રઢપણે માને છે કે તેઓ દર્શન કરવા દૂર દૂરથી જશે. મુગલના ચમત્કારો પણ અદ્ભુત છે. મણિને મુઘલ અંધશ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, કારણ કે તે તેને જે ઈચ્છે તે આપશે. માતાના દ્વારે જશો ત્યારે તમારી બધી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થશે.

મોગલના કેસમાં અપરંપારનો ચમત્કાર એ જ કારણ છે કે પેમ્ફલેટ્સ આવતા રહે છે. તાજેતરમાં એક ઘટનામાં એક ચમત્કાર થયો હતો. આનાથી મોગલમાં તમારો વિશ્વાસ વધશે. ચંદુભાઈ (જે મહેસાણામાં રહે છે) એ મણિને પોતાની વ્યથા જાહેર કરતાં જ તેમનું કામ પૂરું થયું.

ચંદુભાઈએ જણાવ્યું કે તેઓ તેમના જીવનમાં એકવાર લગ્નમાં ગયા હતા. લગ્નમાં તેની એક સોનાની ચેઈન તૂટી ગઈ હતી. તેને એક મહિનાનું ભથ્થું મળ્યું નથી. ચંદુભાઈ, જેઓ મોગલના ભક્ત હતા, તેઓ માતામાં માનતા હતા અને તેમણે મોગલ માતા (કચ્છનું કાબરાઈ ધામ) નામ રાખ્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે જો તેણીને તેની સોનાની ચેઈન મળશે, તો તેઓ કાબરાઈ પાસે આવશે અને માતાના દર્શન કરશે.

ચંદુભાઈ તાત્કાલિક તેમની સોનાની ચેઈન સાથે મળી આવ્યા હતા. તેઓ તરત જ મહેસાણાથી કચ્છ કબરાઈ ધામ માતા મોગલના દર્શન માટે ગયા. મણિધર બાપુ ત્યાં હતા અને બધી વાત કરી.

આ ચમત્કારોની જાણ થતી રહે છે. આ ચમત્કારોની જાણ થતી રહે છે.

ગાયના ઘીથી લાકડીનો ધૂપ કરો અને દરરોજ મોગલની પ્રાર્થના કરો. જો તમે ધૂપ પ્રગટાવશો તો ઘર ગરમ અને આવકારદાયક લાગશે.

pinal

Leave a Reply

Your email address will not be published.