કેન્સર ની બીમારી થતા જ આ યુવકે માનતા રાખી માં મોગલની, તો થોડા જ સમય પછી કેન્સર રિપોર્ટ એવો આવ્યો કે….

કેન્સર ની બીમારી થતા જ આ યુવકે માનતા રાખી માં મોગલની,  તો થોડા જ સમય પછી કેન્સર રિપોર્ટ એવો આવ્યો કે….

માં મોગલની મહિમા અપરંપાર છે. માં મોગલ પોતાની દરવાજે આવતા દરેક ભકતની મનોકામણ પુરી કરે છે. માં મોગલે આજ સુધી લાખો ભકતોના દુઃખ દૂર કર્યા છે. માં મોગલને પ્રાર્થના કરવાથી મોટામાં મોટા દુઃખથી નાનામાં નાના દુઃખ પણ દૂર થાય છે.

ફક્ત મોગલ પર વિશ્વાસ રાખો અને તમારી બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જશે. આજે કોઈ દુઃખમાં મોગલના દરવાજે પાછું ફર્યું નથી. એક યુવકે પોતાની શ્રદ્ધા પૂર્ણ કરવા કબરાઈ ધામની મુલાકાત લીધી.

પ્રશ્નમાંનો માણસ કેન્સરથી પીડિત હતો. જ્યારે રોગ શરૂ થયો ત્યારે પરિવાર બરબાદ થઈ ગયો હતો.

તેથી, તે યુવકે મોગલમાં માન્યું કે જો મેં રજૂ કરેલા અહેવાલો સારા હશે, તો હું તમારા મંદિરમાં જઈશ અને તમને 5000 રૂપિયા આપીશ.

થોડી મિનિટો સુધી યુવાનની સંભાળ લીધા બાદ અને રિપોર્ટ સબમિટ કર્યા પછી કોઈએ આગાહી કરી ન હોત તે સારું હતું.

જ્યારે રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા પરિવારમાં આનંદ છવાયો હતો અને યુવક કાબરૃ દોડી ગયો હતો.

અંતે, જ્યારે તેણે મોગલને ભેટમાં 5000 રૂપિયા આપ્યા પરંતુ તે તેની માનતા પુરી પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહીં. અને એક રૂપિયો દાન તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યો ન હતો.

તે બધા પૈસા તે છોકરીને આપવામાં આવ્યા હતા જે યુવકનો પુત્ર હતો અને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે મારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે હું મોગલમાં વિશ્વાસ રાખીશ. મોગલ તમારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરશે. તે કોઈ ચમત્કારિક ઘટના નથી પરંતુ મોગલ પર વિશ્વાસ રાખીને તે શક્ય બન્યું છે.

pinal

Leave a Reply

Your email address will not be published.