બેન્કમાં ગીરવે મુકેલો સોનાનો દોરો સાત વર્ષથી અટવાયો હતો, મહિલાએ માં મોગલની માનતા માની અને થયો એવો ચમત્કાર કે.

બેન્કમાં ગીરવે મુકેલો સોનાનો દોરો સાત વર્ષથી અટવાયો હતો, મહિલાએ માં મોગલની માનતા માની અને થયો એવો ચમત્કાર કે.

મોગલ ના પરચાઓ રૂઢિવાદી નથી. મુગલનું નામ મુગલ ધારણ કરવાથી તેના અનુયાયીઓ ની મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે. મા મોગલની સ્મૃતિ રાખવા મા દુખ્યાને મદદ કરે છે. મોગલો આત્માના ભૂખ્યા છે. મોગલનું નામ ધારણ કરવાથી તેના ભક્તોના સારા કાર્યો છીનવાઈ જાય છે.

ઘણા લોકો મા મુગલને પ્રાર્થના કરવા માટે અન્ય દેશોમાંથી પણ મુસાફરી કરે છે અને તેમની ઇચ્છાઓ પૂરી થાય છે. મા મોગલ માનતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે એક મહિલાએ પોતાના હાથમાં સોનાનો દોરો અને 2100 રૂપિયા લઈને કબરાઈ ધામની મુલાકાત લીધી હતી.

મહિલાએ જણાવ્યું કે તેણીએ છેલ્લા સાત વર્ષથી બેંકમાંથી દોરો ખરીદ્યો હતો, જો કે, સંસ્થા નાણાકીય મુશ્કેલીમાં હતી અને તેના સ્ટાફને વિશ્વાસ ન હતો કે આ દોરો તેણીનો છે અને

તેમને તે દોરો પાછો નહતો અપાતા છેલ્લા ૭ વર્ષમાં તેમને ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પણ તેમને દોરો ના મળ્યો તો તેમને માં મોગલની માનતા રાખી અને માં મોગલને કહ્યું કે હે માં મોગલ જો મારો દોરો પાછો આવી જાય તો હું સોનાનો દોરો અને ૨૧૦૦ રૂપિયા તારા મંદિરે આવીને ચઢાવી જઈશ.

તો થોડા જ દિવસમાં સામેથી બેન્કવાળાનો ફોન આવ્યો.કે તમારો દોરો લઇ જાઓ. બેન્કવાળાએ તેમને કોઈપણ વ્યાજ લીધા વિના તેમને પોતાનો દોરો પાછો આપી દીધો અને કોઈપણ પ્રકારનું વ્યાજ પણ ના લીધું.

તો માં મોગલનો પરચો થતા જ ખુબજ ખુશ થઇ ગયા હતા અને માનતા પુરી કરવા માટે કાબરાઉ આવ્યા અને મણિધર બાપુએ મહિલાને કહ્યું કે આ તારા વિશ્વાસથી થયું છે કોઈ ચમતારા નથી આ બધું તું તારા ઘરે લઇ જા માં મોગલ ખુબજ ખુશ થશે.

pinal

Leave a Reply

Your email address will not be published.