ખજુરભાઈને જયારે ખબર પડી કે આ ગામમાં બાપ વગરનો દીકરો તેની માતા સાથે એકલો રહે છે તો તરત જ ખજુરભાઈ મોટો ભાઈ બનીને મદદ માટે આવી પહોંચ્યા.

ખજુરભાઈને જયારે ખબર પડી કે આ ગામમાં બાપ વગરનો દીકરો તેની માતા સાથે એકલો રહે છે તો તરત જ ખજુરભાઈ  મોટો ભાઈ બનીને મદદ માટે આવી પહોંચ્યા.

ખજુરભાઈને બધા ઓળખે છે. ખજુરભાઈનું નામ સાંભળીને લોકો ખુશ થઈ જાય છે. ખજુરભાઈએ અનેક જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદ કરીને મદદ કરી. ખજુરભાઈ જ્યારે ગામલોકને જાણ કરે છે કે તેઓ ઉદાસ છે ત્યારે તરત જ મદદ કરે છે. સ્ત્રીઓ રહેતી હતી.

નિર્મલાબહેને તેમના પતિને ગુમાવ્યા હતા, તેથી તેઓ સખત મહેનત કરીને અને રોજના 120 રૂપિયા કમાતા તેમના પુત્રને ભણાવવા લાગ્યા. ત્યારે ખજુરભાઈ નિર્મલાબેન પાસે પહોંચ્યા. નિર્મલાબેન ચૌધરી હવે એકલા રહેતા હતા, અને ખજુરભાઈએ નિર્મલાબેનની વિકટ પરિસ્થિતિને સમજીને તેમનું નવું ઘર બનાવવાનું નક્કી કર્યું. નક્કી કર્યું હતું.

ખજુર ભાઈ (3)

દીકરાને પણ મોટો થઈને પોલીસ બનવું છે એટલે તેનું સપનું પણ ખજુરભાઈ પૂરું કરશે, ખજુરભાઈ નિર્મલાબેન અને તેમના દીકરા માટે દેવદૂત બનીને આવ્યા હતા, ખજુરભાઈ માં અને દીકરાની બધી જ જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ પુરી કરીને તેમની મદદ કરશે, આથી ખજુરભાઈ અત્યાર સુધી ઘણા લોકોની મદદ કરીને તેમના જીવનમાં આવતા બધા જ દુઃખો દૂર કરીને તેમની માટે દેવદૂત બન્યા હતા.

ખજુર ભાઈ (4)

pinal

Leave a Reply

Your email address will not be published.