આ ભાઈ ના ઘરે થી 11 તોલા સોનુ ગમ થઇ ગયું, પછી માં મોગલ ની માનતા રાખી તો 10 દિવસ માં જ થયો એવો ચમત્કાર કે સોનુ,,,,

આ ભાઈ ના ઘરે થી 11 તોલા સોનુ ગમ થઇ ગયું, પછી માં મોગલ ની માનતા રાખી તો 10 દિવસ માં જ થયો એવો ચમત્કાર કે સોનુ,,,,

માં મોગલ ની પત્રિકા બિનપરંપરાગત છે. મુગલ દરેક ઉત્સાહીઓની માન્યતાને પૂર્ણ કરે છે . મંદિરમાં માત્ર મોગલનું નામ લેવાથી ભક્તોની દરેક માન્યતા સંતોષાય છે. આજ સુધી, મુઘલના હસ્તકલા ખરેખર વિદેશમાં પણ વખાણવામાં આવ્યા છે કારણ કે તેઓએ ખરેખર લાખો લોકોની વેદના દૂર કરી છે.

આજદિન સુધી મોગલ ના દરવાજેથી કોઈ ચાહક ખાલી હાથે પાછો ફર્યો નથી. આ ભાઈને પણ મોગલનો એવો અણસાર હતો કે મોગલની પત્રિકા જોઈને તમે પણ મોગલ પર વિશ્વાસ કરી જશો. આ ભાઈના ઘરેથી અણધારી રીતે 11 તોલા સોનાના દાગીના ગુમ થઈ ગયા.

ભાઈના ઘરના લોકો કિંમતી દાગીનાની શોધમાં દિવસો અને રાત વિતાવ્યા. જોકે કિંમતી દાગીનાનો કોઈ પત્તો લાગ્યો ન હતો. તેથી આખો પરિવાર ખૂબ જ ચિંતિત હતો અને તેમને લાગવા માંડ્યું કે

હવે તેમને કિંમતી દાગીના નહીં મળે, પરંતુ ભાઈના બીજા અડધાએ મા મોગલને વિચાર્યું કે જો મા મોગલને મારા 11 તોલા સોનાના દાગીનામાંથી 21 મળી જશે, તો હું મંદિરને લગતો અને સંબંધિત કરીશ. તમને 30,000 રૂપિયા ભેટ તરીકે આપો. માનતા માન્યા પહેલા તે માત્ર સમયની વાત હતી.

હજુ તો માત્ર 10 દિવસ જ થયા હતા અને 11 તોલા કિંમતી દાગીના સહી સલામત મળી આવતા સમગ્ર પરિવારને સંતોષ થયો હતો. ઘરના આનંદનું કોઈ સ્થાન ન હતું. ભાઈ તરત જ તેના બીજા અડધા ભાગ સાથે કબ્રાઉ પહોંચી ગયો.

અને ત્યાં ગયા પછી તેણે ઓફર કરીમણિધર બાપુને 30 હજાર રૂપિયા આપ્યા અને કહ્યું કે આ મારા માનતાની રોકડ છે, જો તમે સ્વીકારો તો મેં તેમને કહ્યું કે આ બધું મોગલની કૃપાથી થયું છે, તેથી આ પૈસા તમારા બાળકને આપો અને મોગલે તમારો વિશ્વાસ સ્વીકાર્યો.

pinal

Leave a Reply

Your email address will not be published.