આ મંદિર માં ગાંઠિયા ચડાવવાથી લોકો ની કેટલી પણ જૂની હોય ઉધરસ તે થઇ જાય છે દૂર, લોકો દૂર દૂરથી અહીં માનતા માનવા માટે આવે છે.

આ મંદિર માં ગાંઠિયા ચડાવવાથી લોકો ની કેટલી પણ જૂની હોય ઉધરસ તે થઇ જાય છે દૂર, લોકો દૂર દૂરથી અહીં માનતા માનવા માટે આવે છે.

આપણું ગુજરાત અનેક ચમત્કારી અને મંદિર જેવા સ્થળોનું ઘર છે. અમે આજે તમને ગુજરાતના સૌથી અદ્ભુત સ્થાનોમાંથી એક વિશે જણાવીશું, જ્યાં આજે પણ પત્રિકાઓ જોવા મળે છે.

સમગ્ર ગુજરાતમાં આ જગ્યાને ઉંધિયાપીર કહેવામાં આવે છે. એવી માન્યતા છે કે જો આસ્થા જળવાઈ રહે તો ગામડામાં મુશ્કેલ ઉધરસ ઉભી કરતી માટી ગાયબ થઈ જશે. આ પવિત્ર સ્થળ સરદાર ગામ, રાજકોટ જામનગર હાઈવેમાં આવેલ છે.

ઉંધિયાપીરની સમાધિ અહીં માતાજીના મંદિરની બાજુમાં આવેલી છે. આજે પણ અહીં ચમત્કારો શક્ય છે. દુનિયાભરમાંથી લોકો તેમની ઉધરસના ઈલાજ માટે પ્રાર્થના કરવા આવે છે.

લોકો અહીં દૂર દૂરથી ગાંઠિયા ચઢાવવાની માનતા રાખવા માટે આવે છે, અહીં માનતા માનવથી ઉધરસ દૂર થાય છે. લોકો દૂર દૂરથી અહીં માનતા રાખવા માટે આવે છે, આજ સુધી અહીં હજારો લોકો સાથે ચમત્કાર થયો છે. ઘણા લોકોની ઉધરસ માટી ગઈ છે.

આ જગ્યા જોડે ઘણા લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે. આ જગ્યા પર માનતા માનવાથી.લોકોની એક વર્ષ જૂની ઉધરસ પર મટી જાય છે, આજ સુધી હજારો લોકો સામે આવી ઘટના ઘટી છે, લોકો દૂર દૂરથી અહીં માનતા માનવ માટે આવે છે અને ઊંધિયા પીરના આશીર્વાદથી ભલભલાના દુઃખ દૂર થઇ જાય છે. આજે પણ આવી જગ્યાઓ જોઈને આપણે પણ આષ્ચર્ય થાય,

pinal

Leave a Reply

Your email address will not be published.