આ યુવકની માનતા પૂર્ણ થતા 5000 રૂપિયા લઈને કચ્છ માં કબરાઉ માં મોગલ ના ધામે પહોંચ્યો, ત્યારે મણીધર બાપુએ કહ્યું એવું કે..

આ યુવકની માનતા પૂર્ણ થતા 5000 રૂપિયા લઈને કચ્છ માં કબરાઉ માં મોગલ ના ધામે પહોંચ્યો, ત્યારે મણીધર બાપુએ કહ્યું એવું કે..

મોગલ નો વૈભવ બેજોડ છે. તે ઉપરાંત, મા મોગલે હજારો ઉપાસકોને પેમ્ફલેટ બતાવ્યા છે. આજે, આપણે આ પેમ્ફલેટ્સમાંથી એક જોવા જઈ રહ્યા છીએ. એક યુવક પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા મા મોગલના ઘરે જઈ રહ્યો છે. વાર્તા એવી છે કે લોકો મા મોગલમાં વિશ્વાસ કરીને મા મોગલને માને છે.

મોગલ ધામ કબરાઉમાં એક યુવકને તેનું સપનું પૂરું કરવા માટે 5000 રૂપિયા સાથે જોવામાં આવ્યો. મણિધર બાપુની અસલી ઓળખ કબરાઈ ધામમાં બેઠેલી છે. ત્યારબાદ યુવકે મણિધર બાપુના હાથમાં 5000 રૂપિયા આપ્યા.

મણિધર બાપુએ યુવકનું અભિવાદન કર્યું હતું અને 5 હજારની ઉપર એક રૂપિયાનો સમાવેશ કર્યો હતો. તેણે પૈસા પાછા આપ્યા અને કહ્યું, પૈસા તમારા બાળકને પાછા આપો. મા મોગલ ખુશ થવાની ખાતરી છે. આ કોઈ ચમત્કાર નથી અને તમારા જીવનમાં મા મોગલ પરના તમારા વિશ્વાસને ફળ મળ્યું છે.

તમામ અનુયાયીઓ મુગલમાં આસ્થા ધરાવે છે. હું માનું છું કે હું મુઘલોનો એક ભાગ છું અને મુઘલો તેમની માન્યતાઓમાં માનતા હતા તેવો આસ્તિક છું. મુઘલો. મણિધર બાપુએ અનોખી રીતે કહ્યું હતું કે મા મોગલને કોઈ ભેટની જરૂર નથી. મોગલ માત્ર લાગણીના ભૂખ્યા હોય છે.

મા મોગલમાં પૂરા દિલથી વિશ્વાસ રાખો, તો મા મોગલ તમામ ભક્તોના સપના પૂરા કરવામાં સક્ષમ છે. મા મોગલના પરચા બિનપરંપરાગત હતા અને ભક્તો મા મોગલને જોઈને જ ધન્યતા અનુભવે છે. જ્યારે તેઓ તેમના જીવન દરમિયાન દુઃખ ભોગવે છે ત્યારે તેઓ પણ ભક્ત બની જાય છે.

તેઓ હંમેશા મા મોગલની યાદ અપાવશે. દંતકથા અનુસાર, જ્યારે તમે તમારા હૃદયમાં મોગલમાં વિશ્વાસ રાખો છો અને તેના પર વિશ્વાસ કરો છો, તો મોગલ એ બધા ભક્તોની પરિપૂર્ણતા છે. મુઘલોનો વૈભવ અપ્રતિમ છે. આ ઉપરાંત મા મોગલે હજારો ભક્તોને પત્રિકાઓ બતાવી હતી.

pinal

Leave a Reply

Your email address will not be published.